Học phí trường THCS – THPT An Đông

Biểu Phí

Học phí trường THCS - THPT An Đông

  • Hai buổi/ngày: 1.800.000 đồng/tháng
  • Bán trú: 800.000 đồng/tháng

Trường có chế độ miễn, giảm học phí cho học sinh diện chính sách, học sinh giỏi, học sinh có cha mẹ đều là giáo viên… (Học sinh không phải đóng thêm bất cứ khoản học phí nào khác cho việc học chính khoá hay phụ đạo).

Trường có tổ chức bán trú cho học sinh ăn trưa tại trường, với mức phí là 900.000 đồng/tháng (học sinh được nghỉ trưa tại KTX)

Phí BHXH + BHYT

Sẽ được triển khai khi học sinh đã vào học ổn định và có thông báo chính thức của nhà nước.