Học Phí Trường Quốc Tế Sài Gòn Pearl

Giới thiệu trường Quốc Tế Sài Gòn Pearl

Trường Quốc tế Saigon Pearl cung cấp chương trình giảng dạy quốc tế dựa trên khung chương trình IB và tiêu chuẩn Mỹ cho trẻ từ 18 tháng 11 tuổi.

Cộng đồng của chúng tôi được hình thành dựa trên các giá trị nhằm tạo ra một môi trường đa văn hóa và thân thiện. Thông qua việc sử dụng tiếng Anh, học sinh của chúng tôi được nuôi dưỡng để đạt được thành tích học tập xuất sắc và trở thành những học sinh tự tin, được trang bị các kỹ năng sống cần thiết để trở thành những công dân kiểu mẫu toàn cầu.

Địa chỉ: 92 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Học phí trường quốc tế Sài Gòn Pearl

Bảng biểu học phí tại trường quốc tế Sài Gòn Pearl (tính theo hình thức đóng 1 lần):

BẬC MẦM NONHỌC PHÍ HÀNG NĂM
Mầm Non 1 & 2 (Nửa Ngày)212,200,000
Mầm Non 1 & 2 (Cả Ngày)290,500,000
Mầm Non 3318,800,000
Mầm Non 4318,800,000
BẬC TIỂU HỌCHỌC PHÍ HÀNG NĂM
Mẫu Giáo363,700,000
Lớp 1 – 2476,900,000
Lớp 3 – 5477,000,000

Tìm hiểu chung