Học Phí Trường Quốc Tế Việt Nam – Phần Lan

Giới thiệu trường Trường Quốc Tế Việt Nam - Phần Lan

Trường Quốc tế Việt Nam-Phần Lan (Vietnam-Finland International School: VFIS), Trường học chuẩn Phần Lan đầu tiên tại Việt Nam, trực thuộc Đại học Tôn Đức Thắng.

Địa chỉ: 01, Đường D1, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
(bên trong Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Học phí trường Quốc tế Việt Nam -Phần Lan năm 2022 -2023

Bảng học phí 2021-2022 được công khai trên website của Trường Quốc tế Việt Nam- Phần Lan, học phí lớp 10 dành cho chương trình quốc tế là 525,69 triệu đồng/học sinh/năm; chương trình song ngữ là 298,8 triệu đồng/học sinh/năm.

Trong khi đó, học phí lớp 11 cho chương trình quốc tế là 639,24 triệu đồng/học sinh/năm; chương trình song ngữ là 298,8 triệu đồng/học sinh/năm.

Tìm hiểu chung