Học Phí Trường THCS – THPT Đức Trí

Giới thiệu trường THCS - THPT Đức Trí

Trường THCS – THPT Đức Trí là trường ngoài công lập có uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến với Trường Đức Trí, phụ huynh và học sinh có những ấn tượng tốt đẹp bởi đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên nhiều kinh nghiệm, sáng tạo, yêu nghề và gần gũi với học sinh.

Mục tiêu đào tạo của trường là đào tạo các thế hệ học sinh tự tin, sáng tạo, năng động. Học sinh Đức Trí được trang bị nền tảng học vấn phổ thông vững vàng và các kỹ năng sống đa  dạng làm hành trang cho các em thành công trong tương lai.

Học phí trường THCS-THPT Đức Trí

Trường THCS – THPT Đức Trí: Phí nội trú 2.200.000 đ/tháng, phí bán trú: 630.000 đ/tháng, học 2 buổi/ngày: 3.200.000 đ/tháng.

Tìm hiểu chung