Học phí trường THCS – THPT Ngôi Sao

Giới thiệu về trường THCS - THPT Ngôi Sao

Trường THPT Ngôi Sao chú trọng phát triển năng lực tư duy sáng tạo, chú trọng hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành.

Trong mỗi giờ học, giáo viên bao giờ cũng nêu vấn đề, giúp cho học sinh suy nghĩ, tìm ra cách giải quyết vấn đề chứ không đi theo cách tự mình trình bày tất cả cho học sinh ghi và học thuộc. Ngoài ra, trường còn đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh: giúp các em tự tin, sống có ước mơ, tích cực, trung thực trong học tập và rèn luyện.

 

Học phí trường THCS - THPT Ngôi Sao

  • Phí nội trú: 7.6 triệu đồng/tháng
  • Phí bán trú: 5.8 triệu đồng/tháng
  • Phí học 2 buổi: 5.3 triệu đồng/tháng