Học Phí Trường THCS-THPT Việt Úc

Giới thiệu trường THCS-THPT Việt Úc

Trường THCS – THPT Việt Úc thành lập vào năm 2004, Hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) là trường ngoài công lập, đào tạo từ bậc mầm non đến hết bậc phổ thông trung học, được chính phủ Việt Nam cấp phép hoạt động và nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Học phí trường THCS-THPT Việt Úc

Học phí Chương trình Giáo dục quốc gia & Chương trình Giáo dục Phổ thông Cambridge
Cấp lớpPhí nhập họcPhí đăng kíĐóng 1 lần / nămĐóng 2 lần / năm
Đóng 4 lần / năm
Lớp 612.000.0003.000.000242.264.000121.132.00060.566.000
Lớp 712.000.0003.000.000255.188.000127.594.00063.797.000
Lớp 812.000.0003.000.000272.392.000136.196.00068.098.000
Lớp 912.000.0003.000.000311.108.000155.554.00077.777.000
Học phí Chương trình Giáo dục Quốc gia & Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge
Cấp lớpPhí nhập họcPhí đăng kíĐóng 1 lần / nămĐóng 2 lần / năm
Đóng 4 lần / năm
Lớp 612.000.0003.000.000228.040.000114.020.00057.010.000
Lớp 712.000.0003.000.000240.180.000120.090.00060.045.000
Lớp 812.000.0003.000.000256.380.000128.190.00064.095.000
Lớp 912.000.0003.000.000292.804.000146.402.00073.201.000
Học phí – Chương trình tích hợp Quốc tế toàn phần Cambridge
Cấp lớpPhí nhập họcPhí đăng kíĐóng 1 lần / nămĐóng 2 lần / năm
Đóng 4 lần / năm
Lớp 612.000.0003.000.000290.716.000145.358.00072.679.000
Lớp 712.000.0003.000.000306.224.000153.112.00076.556.000
Lớp 812.000.0003.000.000326.868.000163.434.00081.717.000
Lớp 912.000.0003.000.000375.432.000187.716.00093.858.000
Đóng 1 lần / nămĐóng lần 1Đóng lần 2Đóng lần 3Đóng lần 4
Đơn giá theo tuần
33.855.0007.030.0009.990.0008.140.0008.695.000925
ấp lớp
Sách giáo khoa,
học cụ và chi phí khác
Lệ phí các kỳ thi chuẩn quốc tế
Tập cỡ lớn
Chương trình Giáo dục Quốc gia & Chương trình Phổ thông CambridgeChương trình Giáo dục Quốc gia & Chương trình Tiếng Anh CambridgeChương trình tích hợp Quốc tế toàn phần Cambridge
Lớp 65.000.000   13
Lớp 75.000.000 992 13
Lớp 85.000.0003.621.0009924.828.00013
Lớp 98.000.000   13

Tìm hiểu thêm