Học Phí Trường THCS-THPT Chu Văn An

Giới thiệu trường THCS-THPT Chu Văn An

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Chu Văn An là một trường tư thục có nội trú, bán trú, giảng dạy theo chương trình phổ thông với ba cấp họcc Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Trường chịu sự quản lý trực tiếp của sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh.

Học phí trường THCS-THPT Chu Văn An

Lớp2 BuổiBán TrúNội TrúGhi Chú
Lớp 61.200.000 đ2.420.000 đ5.000.000 đ1 Tháng
Lớp 71.300.000 đ2.520.000 đ5.100.000 đ1 Tháng
Lớp 81.500.000 đ2.720.000 đ5.300.000 đ1 Tháng
Lớp 91.700.000 đ2.920.000 đ5.500.000 đ1 Tháng
Lớp 102.200.000 đ3.220.000 đ5.800.000 đ1 Tháng
Lớp 112.350.000 đ3.370.000 đ5.950.000 đ1 Tháng
Lớp 122.800.000 đ3.820.000 đ6.500.000 đ1 Tháng

Tìm hiểu thêm