Học phí trường dân lập hiện nay có cao không?

Nhiều người vẫn lầm tưởng học phí trường dân lập hiện nay ở mức giá cao, khó theo đuổi để học tập. Tuy nhiên quan điểm này ở hiện tại không còn đúng nữa. Học phí trường dân lập hiện nay có cao không? Để đánh giá học phí trường dân lập hiện nay có … Đọc tiếp