Học phí trường Quốc tế Á Châu

Giới thiệu về trường Quốc tế Á Châu

Bậc Tiểu học (IPS) và Bậc Trung học (AHS) sẽ mang đến cho học sinh một môi trường học tập đầy hứng thú, qua đó giúp học sinh tham gia học tập với tinh thần tự giác, thoải mái và khả năng tư duy độc lập, tự tin, phát triển cả về kiến thức lẫn nhân cách một cách tự nhiên và hiệu quả.

 

Chi phí học tập và sinh hoạt dành cho Bậc Tiểu học (IPS)

1. Học phí

Bán trú: 

 • Lớp 1, 2, 3: 12.6 triệu đồng/tháng.
 • Lớp 4, 5: 13.4 triệu đồng/ tháng

2. Tiền ăn

 • Lớp 1, 2, 3: 2.6 triệu đồng/tháng
 • Lớp 4, 5: 3 triệu đồng/tháng
3. Bảo hiệm y tế
Học sinh phải đóng bảo hiểm y tế theo mức phí quy định của Bảo hiểm Việt Nam
 
4. Phí xét tuyển
1.1 triệu đồng/học sinh
 
5. Đồng phục
 • Đồng phục: 208.000 đồng/bộ 
 • Thể dục: 198.000 đồng/bộ
 • Nón: 38.500 đồng/bộ

Chi phí học tập và sinh hoạt dành cho bậc Trung học (AHS)

1. Học phí

 • Lớp 6, 7: 14.2 triệu đồng/tháng
 • Lớp 8: 15.7 triệu đồng/tháng
 • Lớp 9: 17.1 triệu đồng/tháng
 • Lớp 10: 18.5 triệu đồng/tháng
 • Lớp 11, 12: 20.4 triệu đồng/tháng

2. Tiền ăn

 • Lớp 6, 7, 8: 3.9 triệu đồng/tháng
 • Lớp 9, 10, 11, 12: 4.5 triều đồng/tháng

3. Bảo hiệm y tế

Học sinh phải đóng bảo hiểm y tế theo mức phí quy định của Bảo hiểm Việt Nam

4. Đồng phục

 • Đồng phục: 342.000 đồng/bộ
 • Thể dục: 318.000 đồng/bộ
 • Nón: 38.500 đồng/cái

5. Phí xét tuyển:

 • Bậc THCS: 1.5 triệu đồng/học sinh
 • Bậc THPT: 1.9 triệu đồng/học sinh