Học phí trường tư thục Thanh Bình

Giới thiệu trường TH - THCS - THPT Thanh Bình

Trường Dân Lập Thanh Bình tuyển sinh không chọn lựa đầu vào. Khi đã nhập học, học sinh được kiểm tra trình độ học vấn, phân loại chính xác sức học của học sinh. Qua đó, nhà trường lên kế hoạch giảng dạy phù hợp với các trình độ khác nhau, đảm bảo phát huy tốt năng lực học sinh khá, giỏi và nâng cao trình độ cho học sinh trung bình, yếu, kém.

Song song với việc học tập văn hóa, nhà trường luôn chú trọng phát huy năng khiếu của học sinh trong mọi lĩnh vực như: nhạc, họa, thể thao, vi tính,… Trường còn có các lớp năng khiếu của các môn trên để các em tham gia luyện tập và phát triển năng khiếu của mình.

Học phí trường Thanh Bình

Đon vị tính: triệu đồng/tháng

Lớp2 buổiBán trúNội trú
1 – 2 – 3 – 4x4,27
5x4,77,5
6 – 7 – 82,34,27
9 – 102,74,47,4
112,94,67,6
123,65,29,1

Chính sách giảm học phí của trường Thanh Bình

  • Học sinh đã học được ở trường 3 năm liên tục, bắt đầu từ năm thứ 4 sẽ được giảm học phí từ 150,000 đồng/tháng. Riêng học sinh nhập học từ lớp 10, học liên tục đến lớp 12, sẽ được giảm 150,000 đồng/tháng ở năm học lớp 12.
  • Học sinh lớp 9 tiếp tục đăng ký học lớp 10 tại trường sẽ được giàm 1,000,000 đồng học phí vào tháng 05 năm sau.