Học phí trường THPT Thăng Long

Giới thiệu về trường THPT Thăng Long

Gắn liền với phương châm: “Kết hợp Dạy Chữ + Dạy Người + Hướng Nghiệp”, Trường THPT Thăng Long luôn mong muốn các em học sinh có được môi trường giáo dục hoàn hảo, có điều kiện để phát triển khả năng một cách toàn diện, sống có nghĩa, có tình, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời còn để các em có đủ điều kiện hội nhập với sự phát triển của nền kinh tế thế giới.

 

Học phí trường THPT Thăng Long

  • Phí nội trú: 2.500.000 đ/tháng, 
  • Phí bán trú: 800.000 đ/tháng,
  • Học 1 buổi/ngày: 850.000 đ/tháng
  • Học 2 buổi/ngày: 1.550.000 đ/tháng