Học Phí Trường THPT Việt Âu

Giới thiệu trường Trường THPT Việt Âu

Ngôi trường THPT Việt Âu là Trường đầu tư về chất lượng giáo dục hàng đầu trong hệ thống các Trường tại Hồ Chí MInh cung cấp cho học sinh những kiến thức tốt nhất, nhằm chuẩn bị cho tất cả học sinh đạt được những thành công cao nhất trong các Trường Đại học tại Việt Nam và Quốc tế. Luôn đảm bảo các em có kiến thức vượt trội so với các trường khác sau một năm học tại Trường Việt Âu. Cũng như nâng cao trình độ ngoại ngữ bằng chương trình Tiếng Anh Quốc Tế.        

Học phí trường THPT Việt Âu

Trường có 350 chỉ tiêu, dạy hai buổi mỗi ngày, có nội trú, bán trú và tăng cường tiếng Anh. Học phí dự kiến: học hai buổi 1,9 triệu mỗi tháng; phí bán trú 200.000 đồng; phí nội trú 800.000 đồng.

Tìm hiểu chung