Học Phí Trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ

Giới thiệu trường THCS - THPT Quang Trung - Nguyễn Huệ

Trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ vừa ra sức phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Nhà trường Việt Nam”, vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập, thực hiện “Phương pháp dạy học quốc tế”, thầy dạy cá thể, trò học sáng tạo, nhằm giảm lý thuyết từ chương quá tải, tăng cường thực hành ngoại khóa rèn luyện kỹ năng sống cho từng học sinh, thu hút học sinh hăng hái học tập, hình thành nhân cách những con người mới có sức khỏe, năng động, tự tin có ý chí tự lực tốt, thành thạo tin học, sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ yêu cầu phát triển của thời đại.

Học sinh Trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ vừa học giỏi thi đậu, vừa phát triển năng khiếu, nâng cao kỹ năng sống và năng lực giao tiếp, hợp tác.

Học phí trường THCS-THPT Quang Trung Nguyễn Huệ

biểu phí của trường THCS, THPT Quang Trung – Nguyễn Huệ có mức học phí nội trú 4.950.000đ/tháng, phí bán trú 1.000.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày 2950.000đ/tháng.

Tìm hiểu chung