Học Phí Trường TH – THCS – THPT Quốc Tế Việt Nam

Giới thiệu trường TH - THCS - THPT Quốc Tế Việt Nam

Trường Phổ Thông Quốc Tế Việt Nam (VIS) là hệ thống trường liên cấp gồm: Tiểu họcTrung học Cơ sở và Trung học Phổ thông với những nỗ lực không ngừng để từng bước hoàn thiện, phát triển dựa trên hai tiêu chí: Con người & Tri thức.

Trong tiến trình phát triển của xã hội, sự thành công trong tương lai phải được xây dựng, hoàn thiện bởi một nền tảng ban đầu với năng lực tư duy và các kỹ năng của từng cá nhân. VIS định hướng việc phát triển phương pháp giáo dục toàn diện, giúp học sinh tiếp nhận kiến thức, hoàn thiện nhận thức, độc lập trong tư duy cá nhân, kết hợp cùng phát triển các phẩm chất tốt đẹp của cá nhân thông qua việc sử dụng linh hoạt các kỹ năng.

Với mong muốn xây dựng một môi trường học tập thực sự tốt cho các em học sinh, VIS đề cao 12 giá trị cốt lõi (VISer’s 12) : Dũng cảm, Trung thực, Trách nhiệm, Đoàn kết, Nhân ái, Kỷ luật, Tự tin, Chủ động, Sáng tạo, Hoài bão, Năng động, Hội nhập.

Học phí trường TH - THCS - THPT Quốc Tế Việt Nam

Tìm hiểu chung