Học phí trường THCS – THPT Hoa Lư

Giới thiệu trường THCS - THPT Hoa Lư

Trường THCS – THPT Hoa Lư là một môi trường sư phạm tốt, không gian yên tĩnh. Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu luôn tạo điều kiện để giáo viên nâng cao trình độ nghiệp vụ thông qua các hoạt động: thực hiện nghiêm túc việc chuẩn bị bài trước khi lên lớp; tổ chức dự giờ, thăm lớp, đánh giá; tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề, dạy thực nghiệm; khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng linh hoạt đồ dùng dạy học; cố gắng học trên chuẩn trình độ đào tạo, ứng dụng CNTT trong giảng dạy…

 Nhờ vậy, đến nay Trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, tận tâm chăm sóc học sinh.

Học phí trường THCS - THPT Hoa Lư

(Đơn vị: triệu đồng/tháng)

Lớp
Hai buổi
Bán trú
Nội trú
61,672,454,55
71,882,664,76
81,952,734,83
92,102,884,98
102,223,005,10
112,523,305,40
122,923,705,80

Tìm hiểu thêm