Học Phí Trường THCS-THPT Khai Minh

Giới thiệu trường THCS-THPT Khai Minh

Trường THCS và THPT Khai Minh đào tạo Chất lượng cao theo phương pháp giáo dục khoa học, hiện đại. Rèn luyện đủ phẩm chất Tâm, Trí, Lưc, bảo đảm cho học sinh đầy đủ năng lực, kỹ năng tự tin bước vào đời và sẵn sàng hội nhập quốc tế. Với một đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, quản nhiệm nhiệt tình, tâm huyết. Học sinh ngay từ những ngày đầu theo học tại trường đã được thầy cô dạy bảo, uốn nắn theo một kỷ luật nghiêm minh để sớm đi vào nề nếp. Sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình rất chặt chẽ đã luôn đem lại hiệu qủa cho công tác giáo dục.

Học phí trường THCS-THPT Khai Minh

LỚPBán TrúNỘI TRÚ
62,3504,700
102,8005,300

Tìm hiểu thêm