Học Phí Trường THCS – THPT Văn Hóa Việt

Giới thiệu trường THCS - THPT Văn Hóa Việt

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Văn Hóa Việt được thành lập  theo Quyết định số: 4447/QĐ-UBND, ngày 17/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Với định hướng đào tạo cho học sinh hoàn thiện về Nhân cách, Kiến thức, Ngoại ngữ và Kỹ năng thực hành xã hội, nhà trường không ngừng nỗ lực để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn học tập, giảng dạy theo khung chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạọ và bổ sung các chương trình ngoại khóa mang đến cho học sinh một môi trường học tập tiện nghi. Bên cạnh đó, nhà trường khuyến khích học sinh tham gia học tập với tinh thần tự giác, giúp các em có khả năng tư duy độc lập, tự tin, phát triển cả về kiến thức lẫn nhân cách và kỹ năng.

Học phí trường THCS-THPT Văn Hóa Việt

Dưới đây là biểu phí của trường THCS – THPT Văn Hóa Việt năm học 2020 -2021, phụ huynh có thể tham khảo.

Tìm hiểu chung