Học phí trường THCS-THPT Vĩnh Viễn

Giới thiệu trường THCS-THPT Vĩnh Viễn

Trường THPT Vĩnh Viễn là một trong những đơn vị có uy tín và vị thế cao trong giáo dục-đào tạo của thành phố và của khu vực. Trường THPT Vĩnh Viễn là nơi xây dựng nền móng cho sự nghiệp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, rèn luyện nhân cách Việt Nam; “Là ngôi trường chất lượng hàng đầu của thành phố mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi mà giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới tương lai ”.

Học phí trường THCS-THPT Vĩnh Viễn

LỚPHai buổiChuyên AnhPV. Bán trúPV. Bán nội trúPV. Nội trúPhụ thu
ngày T7 và CN
102.400.0004.000.0001.000.0001.900.0003.600.000150.000đ/tuần
113.000.000 1.000.0001.900.0003.600.000150.000đ/tuần
123.200.000 1.000.0001.900.0003.600.000150.000đ/tuần

Tìm hiểu thêm