Học Phí Trường THPT Trần Quốc Tuấn

Giới thiệu trường THPT Trần Quốc Tuấn

Trường THPT Trần Quốc Tuấn là một trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Được thành lập từ năm 2009 ngay tại trung tâm quận 11 đến này nhà trường đã trưởng thành sau năm năm hoạt động dựa trên những triết lý giáo dục mang đậm tính nhân văn và khối lượng kiến thức khoa học ngày càng phong phú và đa dạng. Với lòng tâm huyết muốn xây dựng một mô hình trường học kiểu mẫu cho học sinh, chúng tôi luôn khát khao hoàn thiện những hoạt động của nhà trường.

Học phí trường THPT Trần Quốc Tuấn

Tìm hiểu chung