Học Phí HỆ THỐNG GIÁO DỤC EVEREST

Giới thiệu Hệ Thống Giáo Dục Everest

 Chương trình học tập xuyên suốt từ Mầm non đến THPT – từ 18 tháng đến 18 tuổi – nhằm đảm bảo đầu ra một cách hiệu quả nhất cho học sinh. Ngoài ra, Hệ thống đang trên lộ trình liên thông tới Cao đẳng quốc tế năm 2025 với mục tiêu đáp ứng nguồn nhân lực đáp ứng chuẩn thị trường Quốc tế.

Chúng tôi có 4 hệ đào tạo: Hệ CLC Evy, hệ song bằng A-Level; hệ Song Ngữ Acadia21, hệ Bóng rổ bán chuyên nghiệp ESB. Thời lượng học kiến thức và hoạt động thể chất nghệ thuật được cân bằng hợp lý để trẻ phát triển toàn diện.

Học phí hệ thống giáo dục EVEREST

Học phí của Hệ thống giáo dục EVEREST

Khối tiểu học Everest năm học 2020 – 2021 như sau: Học phí: 4,600,000đ/ tháng

Khối THCS -THPT giao động từ 5.500.000đ đến 12.000.000đ tùy theo hệ đào tạo.

 

 

Tìm hiểu chung