Học phí trường Quốc Tế Alexandre Yersin Hà Nội

Giới thiệu trường Quốc Tế Pháp Alexandre Yersin

 • Một cơ sở giáo dục, đóng tại thành phố Hà nội (Việt Nam), được thành lập vào năm 1982 ;
 • Một cơ sở giáo dục chịu sự quản lý trực tiếp của Cơ quan giáo dục Pháp ở nước ngoài (AEFE) ;
 • Có 900 học sinh : tăng 2%, chủ yếu do tăng cơ học ; nhịp độ tăng này sẽ tiếp tục trong những năm tới ;
 • 100 % học sinh đỗ tốt nghiệp THCS và 96,4% tốt nghiệp THPT ;
 • Các hoạt động của nhà trường hiện diễn ra tại ba cơ sở (nằm cạnh nhau) ;
  Cơ sở chính : gồm khối Mẫu giáo & Tiểu học, và khu hành chính,
  Cơ sở phụ 1 (gọi tắt là cơ sở « Mico » : khối THPT,
  Cơ sở phụ 2 (tại tòa nhà Lancaster) : khối THCS,

Học phí trường Quốc Tế Pháp Alexandre Yersin

Dưới đây là biểu phí của trường Quốc Tế Pháp Alexandre Yersin Hà Nội , mời các bậc phụ huynh tham khảo.

 Học kỳ 1
(40%)
Học kỳ 2
(30%)
Học kỳ 3
(30%)
Cả năm
MẪU GIÁO
Pháp1 648 €1 236 €1 236 €4 120 €
Việt Nam1 996 €1 497 €1 497 €4 990 €
Nước ngoài2 300 €1 725 €1 725 €5 750 €
TIỂU HỌC
Pháp1 944 €1 458 €1 458 €4 860 €
Việt Nam2 332 €1 749 €1 749 €5 830 €
Nước ngoài2 648 €1 986 €1 986 €6 620 €
TRUNG HỌC CƠ SỞ
Pháp2 244 €1 683 €1 683 €5 610 €
Việt Nam2 672 €2 004 €2 004 €6 680 €
Nước ngoài2 992 €2 244 €2 244 €7 480 €
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Pháp2 436 €1 827 €1 827 €6 090 €
Việt Nam2 904 €2 178 €2 178 €7 260 €
Nước ngoài3 180 €2 385 €2 385 €7 950 €