Học phí hệ thống trường Màm Non Song Ngữ UNICORN

Giới thiệu Trường Mầm Non Song ngữ UNICORN

Unicorn Preschool là môi trường giáo dục Mầm non Song ngữ dành cho Bé từ 12 tháng đến 6 tuổi.

Tại Unicorn Preschool, Bé được học chương trình Steam-Arts Hoa Kỳ, chương trình tiếng Anh theo chuẩn Châu Âu CEFR với 100% Giáo viên nước ngoài, và học dự án theo phương pháp giáo dục Regio Emilia (Ý) giúp Bé phát triển toàn diện.

Unicorn Preschool ứng dụng định hướng phương pháp dục STEM+Arts Hoa Kỳ cùng bộ tài liệu và học cụ được cung cấp bởi Jello Academy – đơn vị độc quyền triển khai chương trình này tại Đông Nam Á. Bộ học cụ Stem-Arts sẽ được cung cấp miễn phí cho Bé mang về nhà hàng tháng, tạo công cụ và cầu nối cho Phụ huynh đồng hành cùng Unicorn Preschool trong hành trình phát triển của Bé.

Học phí trường Mầm Non song ngữ UNICORN

Dưới đây là bảng biểu học phí của trường mầm non song ngữ UNICORN: