Học Phí Trường Mầm Non Song Ngữ Âu Châu

Giới thiệu trường mầm non song ngữ Âu Châu

TRƯỜNG MN SONG NGỮ ÂU CHÂU- MONTESSORI Trở thành hệ thống trường dạy Đạo đức và Kỹ năng , nơi một thế hệ trẻ biết tự học suốt đời, tự chịu trách nhiệm với bản thân và trở thành những công dân có trách nhiệm trong xã hội hiện đại. Tạo dựng một nền giáo dục vì hòa bình, nuôi dưỡng tâm hồn và tôn trọng nhịp độ phát triển tự nhiên của mỗi trẻ. Đồng thời góp phần phát triển tích cực cho CỘNG ĐỒNG MONTESSORI tại Tỉnh nhà Đồng Nai.

Học phí trường mầm non song ngữ Âu Châu

Dưới đây là mức học phí của trường mầm non mầm non song ngữ Âu Châu:

 

 

Tìm hiểu chung