Học Phí Trường Mầm Non Song Ngữ Sunrise Montessori Kindergarten (SMK)

Giới thiệu trường mầm non song ngữ Sunrise Montessori Kindergarten (SMK)

SMK là hệ thống trường mầm non với 9 cơ sở tại TP.HCM.
SMK trực thuộc Hệ thống trường liên cấp Chất lượng cao Khai Nguyên (The Inspire Schools) với chương trình được xây dựng xuyên suốt từ mầm non lên tới THPT.
Mục tiêu giáo dục:
Chương trình học tại SMK được thiết kế để con có hành trang sẵn sàng bước vào lớp 1. Học tập tại hệ thống SMK và Khai Nguyên, con được nuôi dưỡng tình yêu học tập, các kĩ năng cần thiết (4Cs) cho thế kỉ 21 với phương pháp giáo dục thống nhất, nhằm kiến tạo nên những thế hệ học sinh tự tin, sáng tạo và tiên phong khoa học công nghệ.
Lộ trình học tập xuyên suốt và thống nhất còn giúp con phát huy được các tiềm năng, thế mạnh và dần hình thành các định hướng về nghề nghiệp mong muốn tại các bậc học cao hơn. Đây cũng là tâm huyết của đội ngũ chuyên môn và vận hành nhà trường, mong muốn thế hệ trẻ Việt Nam có được nền tảng vững vàng để sẵn sàng hội nhập quốc tế và thích ứng với những thay đổi liên tục của thế kỉ 21.

Học phí trường mầm non song ngữ Sunrise Montessori Kindergarten (SMK)

Học phí dao động từ 7.000.000 – 9.000.000 đ/tháng

Tìm hiểu chung