Học Phí Trường Quốc Tế ISHCMC

Giới thiệu trường Quốc Tế ISHCMC

Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (International School Ho Chi Minh City – ISHCMC) là một trường quốc tế tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Được thành lập vào năm 1993, Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ISHCMC) là trường quốc tế đầu tiên được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh. ISHCMC là trường quốc tế đa quốc gia, đồng giáo dục và đa văn hóa với đại diện của hơn 50 quốc tịch.

Giảng dạy bằng tiếng Anh, ISHCMC là trường đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh được chứng nhận cung cấp tất cả ba Chương trình Tú tài Quốc tế (Chương trình Tiểu học, Chương trình Trung học và Văn bằng IB) cho học sinh từ 2 đến 18 tuổi.

Học phí trường quốc tế ISHCMC

Trường Quốc tế TP HCM (ISHCMC) là một trong những trường quốc tế có mức học phí cao hàng đầu TP HCM. Năm học 2021-2022, mức học phí cao nhất của trường là hơn 821 triệu đồng/năm đối với khối lớp 11,12. Mức học phí thấp nhất là hơn 227 triệu đồng/năm, chưa bao gồm chi phí nhập học.

 

Tìm hiểu chung