Học Phí Trường Quốc Tế Liên Hợp Quốc Hà Nội

Giới thiệu Trường Quốc Tế Ngôi Sao Nhỏ

Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội là một trường quốc tế tại Hà Nội, Việt Nam. Đây là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 1988 với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam với mục đích cung cấp nền giáo dục cho con em của nhân viên Liên hợp quốc và những người khác. 

Học phí Trường Quốc Tế Ngôi Sao Nhỏ

Biểu phí của trường Quốc Tế Liên Hợp Quốc Hà Nội

Tìm hiểu thêm