Học Phí Trường Quốc Tế Tam Kỳ

Giới thiệu Trường Quốc Tế Tam Kỳ

“Trường song ngữ Quốc tế Quảng Nam Academy là hệ thống trường liên cấp từ Mầm Non đến Trung học phổ thông tại Quảng Nam, với mục tiêu giáo dục là “Kiến Tạo Công Dân Toàn Cầu”. Đến với trường Quảng Nam Academy, học sinh có cơ hội hòa mình vào một môi trường học song ngữ: Việt Nam và Quốc tế.

Học phí Trường Quốc Tế Tam Kỳ

Tìm hiểu thêm