Học Phí Trường Quốc Tế Olympia

Giới thiệu Trường Quốc Tế Olympia

Trường Olympia (The Olympia Schools) chính thức thành lập vào năm 2007 và tọa lạc tại Khu đô thị Trung Văn (Hà Nội). Đây là hệ thống giáo dục liên cấp hiện đại, bao gồm trường phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non. Olympia có triết lý giáo dục dựa trên những tư tưởng tiến bộ, phổ quát, phù hợp với xu hướng hiện đại: khai sáng, nhân văn và định hướng cuộc sống. Nơi đây tự hào đi đầu trong việc tiếp cận và vận dụng các nội dung, phương pháp giáo dục hiện đại của thế giới để học sinh tự tin hội nhập toàn cầu. Trong bài viết này, Edu2Review xin được thông tin về học phí Trường Liên cấp Olympia

Học phí Trường Quốc Tế Olympia

Dưới đây là mức học phí tại trường liên cấp Olympia:

Các khoản phí nộp hằng năm theo cấp học

Số tiền cả năm (VNĐ)

Số tiền theo học kỳ (VNĐ)

Học kỳ I

Học kỳ II

Mầm non

  

Học phí

120.000.000

60.000.000

60.000.000

Phí phát triển

9.000.000

4.500.000

4.500.000

Phí ăn uống

12.000.000

6.000.000

6.000.000

Học phẩm

2.000.000

2.000.000

 

Tiểu học (lớp 1 – 5)

  

Học phí

145.000.000

72.500.000

72.500.000

Phí phát triển

18.000.000

9.000.000

9.000.000

Phí ăn uống

22.000.000

11.000.000

11.000.000

Học phẩm, sách và bảo hiểm y tế bắt buộc

5.000.000

5.000.000

 

Trung học cơ sở (lớp 6 – 9)

  

Học phí

165.000.000

82.500.000

82.500.000

Phí phát triển

18.000.000

9.000.000

9.000.000

Phí ăn uống

25.000.000

12.500.000

12.500.000

Học phẩm, sách và bảo hiểm y tế bắt buộc

5.000.000

5.000.000

 

Trung học phổ thông (lớp 10 – 12)

  

Học phí

190.000.000

95.000.000

95.000.000

Phí phát triển

18.000.000

9.000.000

9.000.000

Phí ăn uống

25.000.000

12.500.000

12.500.000

Học phẩm, sách và bảo hiểm y tế bắt buộc

5.000.000

5.000.000

Tìm hiểu thêm