Học Phí Trường TH – THCS – THPT Thái Bình Dương

Giới thiệu trường TH - THCS - THPT Thái Bình Dương

Trường TH – THCS – THPT Thái Bình Dương được thành lập vào ngày 23/08/2010 và khai giảng niên khóa đầu tiên vào ngày 04/09/2010.

• Là trường đào tạo Chương trình Quốc tế ĐẦU TIÊN tại tỉnh Đồng Nai, thuộc Tập đoàn giáo dục IGC.

• Là đối tác của Cambridge Internationl Exams (CIE) – Đại học Cambridge về chương trình giáo dục quốc tế Cambridge từ bậc tiểu học đến bậc trung học.

Học phí trường TH - THCS-THPT Thái Bình Dương

Tìm hiểu chung