Học Phí Trường TH – THCS – THPT Úc Châu

Giới thiệu trường TH - THCS - THPT Úc Châu

TH – THCS – THPT Úc Châu thành lập năm 2012

Địa chỉ: 50 Trương Định – P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 39352003 – 39352004

Học phí trường TH - THCS-THPT Úc Châu

Dưới đây là bảng biểu học phí của trường TH – THCS -THPT Úc Châu:

Tìm hiểu chung