Học Phí Trường THCS – THPT Đinh Tiên Hoàng

Giới thiệu trường THCS - THPT Đinh Tiên Hoàng

Trường THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng thành lập ngày 01 tháng 7 năm 2010 theo Quyết định số 2838/QĐ-UBND- TPHCM;
Quyết định số 287-35/QĐ-GDĐT-TC Về cho phép hoạt động giáo dục Trường THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng;
Trường THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng là địa chỉ đào tạo uy tín, một ngôi trường học tập tích cực và nghiêm túc giúp học sinh phát triển toàn diện về nhân cách, kiến thức và kỹ năng cần thiết của một công dân toàn cầu thế kỷ 21. Từ kinh nghiệm từ khi thành lập trường gần 10 năm trong nghiêm túc đào tạo, trường THCSvà THPT Đinh Tiên Hoàng tự hào góp phần vào việc xã hội hóa giáo dục và không ngừng vươn lên để hội nhập cùng nền giáo dục thế giới.

Học phí trường THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng

Tìm hiểu chung