Học Phí Trường Song Ngữ Sakura Olympia

Giới thiệu trường song ngữ Sakura Olympia

Hệ thống trường liên cấp Sakura – Olympia được thành lập năm 2017 với trụ sở đầu tiên tại 63 Lê Văn Long, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tại Sakura- Olympia, chúng tôi luôn chú trọng tới việc xây dựng môi trường học tập kết hợp với các phương pháp tích hợp mô hình Giáo dục của Nhật ở bậc Mầm non và mô hình Giáo dục của Mỹ ở bậc Phổ thông, nhưng không làm mai một giá trị văn hoá truyền thống cội nguồn của con người Việt để xây dựng cho học sinh:

Có thái độ tốt trong văn hoá ứng xử, học tập và cuộc sống.
Tự lập trong cuộc sống hay trong học tập.
Ý thức trách nhiệm với chính bản thân mình cũng như với gia đình và cộng đồng xã hội.
Phát triển những tư duy và kỹ năng cần thiết để tự tin hội nhập trong thế kỷ 21.
Phát huy được năng lực tiềm ẩn trong mỗi cá nhân và hạnh phúc trong môi trường học tập.
Biết giữ gìn văn hoá truyền thống của dân tộc.

Học phí trường song ngữ Sakura Olympia

Dưới đây là biểu phí năm học 2021 – 2022 của trường song ngữ Sakura Olympia:

 

Tìm hiểu chung