Học phí trường THPT ĐÔNG DƯƠNG

Giới thiệu Trường THPT Đông Dương

Trường THPT Đông Dương được thành lập theo quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong hệ thống các trường THPT của thành phố Hồ Chí Minh.

Trường được đầu tư bởi Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục Đông Dương, trụ sở tại 8B Đường số 2, khu phố 6, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ là A1C1 Cư Xá Điện lực Thủ Đức).

Học phí Trường THPT Đông Dương 2022 - 2023