Học Phí Trường THCS – THPT BẮC SƠN

Giới thiệu Trường THCS - THPT Bắc Sơn

Trường PT cấp 2-3 dân lập Bắc Sơn được thành lập theo quyết định số 3672/QĐ-UB-NCVX ngày 16 tháng 07 năm 1997 của UBND TP.HCM.

Đến năm 2002, Trường được đổi tên thành Trường THPT dân lập Bắc Sơn theo quyết định số 1862/QĐ-UB ngày 06 tháng 05 năm 2002 của UBND TP.HCM.

Đến năm 2011, Trường được đổi tên thành Trường THCS-THPT Bắc Sơn theo quyết định số 12/QĐ-UBND TP.HCM ngày 05 tháng 01 năm 2011 của UBND TP.HCM.

Học phí Trường THCS - THPT Bắc Sơn

Phí nội trú: 2.400.000 đ/tháng, phí bán trú: 1.400.000 đ/tháng;
học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng.

Tìm hiểu thêm