Học Phí Trường THCS – THPT Nam Mỹ

Giới thiệu trường THCS - THPT Nam Mỹ

Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS là thành viên của Hệ thống Giáo dục Văn Lang với hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục. UTS được thành lập từ năm 2018, mang lại cho học sinh cơ hội học tập, trải nghiệm trong khuôn viên khu phức hợp Giáo dục Văn Lang với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. Cùng với đó, chương trình học tại UTS được xây dựng từ các nghiên cứu chuyên sâu của hội đồng học thuật và sự hợp tác với các cơ sở giáo dục uy tín trên thế giới.

Học phí trường THCS - THPT Nam Mỹ

Bậc học
Level of education
Học phí
năm học
Academic year Tuition fee
PHƯƠNG ÁN ĐÓNG HỌC PHÍ | PAYMENT PLAN
ĐÓNG 1 LẦN | ONE TIME PER ACADEMIC YEAR
ĐÓNG 2 LẦN
2 TIMES PER
ACADEMIC YEAR
Tiết kiệm 2%
2% saving
ĐÓNG 4 LẦN
4 TIMES PER ACADEMIC YEAR
Tiết kiệm 12%
12% saving
Tiết kiệm 10%
10% saving
Tiết kiệm 8%
8% saving
Tiết kiệm 5%
5% saving
Khối 1 – 4
Grade 1 -4
150,400,000132,400,000135,400,000138,400,000142,900,00073,700,00037,600,000
Khối 5
Grade 5
153,200,000134,800,000137,900,000140,900,000145,500,00075,100,00038,300,000
Khối 6 – 8
Grade 6 – 8
196,800,000173,200,000177,100,000181,100,000187,000,00096,500,00049,200,000
Khối 9
Grade 9
200,400,000176,400,000180,400,000184,400,000190,400,00098,200,00050,100,000
Khối 10 – 11
Grade 10 – 11
242,800,000213,700,000218,500,000223,400,000230,700,000119,000,00060,700,000
Khối 12
Grade 12
247,200,000217,500,000222,500,000227,400,000234,800,000121,200,00061,800,000

Tìm hiểu thêm