Học Phí Trường Ngô Thời Nhiệm

Giới thiệu trường Ngô Thời Nhiệm

Bộ máy tổ chức, hệ thống chính trị của nhà trường được hình thành và ổn định ngay sau khi thành lập. Đội ngũ quản lý đạt chuẩn về mặt chất lượng, có nghiệp vụ quản lý sư phạm, có kinh nghiệm và tâm huyết với nghề. Đảng bộ nhà trường hiện nay có 4 chi bộ với số lượng Đảng viên trên 70 người; Có bí thư, phó bí thư Đảng bộ chuyên trách. Có Trợ lý thanh niên chuyên trách.

Học phí trường Ngô Thời Nhiệm

Khối lớpNgoại trúBán trúNội trú
Lớp 1 đến 52.300.000 đ3.136.000 đ5.348.000 đ
Lớp 6, 7, 82.800.000 đ3.504.000 đ6.410.000đ
Lớp 93.000.000 đ3.704.000 đ6.610.000đ
Lớp 103.000.000 đ3.704.000 đ6.710.000đ
Lớp 113.100.000 đ3.804.000 đ6.810.000đ
Lớp 123.300.000 đ4.004.000 đ7.010.000đ

Tìm hiểu thêm