Học phí trường TH – THCS -THPT Trí Tuệ Việt

Giới thiệu trường Tiểu học - THCS-THPT Ngôi Sao

Công ty TNHH Trí Tuệ Việt do một nhóm các nhà giáo, cán bộ  đã từng trực tiếp giảng dạy, quản lí hay làm công tác có liên quan đến giáo dục sáng lập từ năm 2005. Khi thành lâp công ty chỉ có 7 thành viên và cho đến hôm nay có 23 thành viên. Mục đích chung là tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục bằng trí tuệ, nguồn lực tài chính cho sự hình thành và phát triển Hệ thống trường Trí Tuệ Việt.

Học phí trường Tiểu học - THCS - THPT Trí Tuệ Việt

                            BẢNG HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU (TIỂU HỌC-THCS-THPT)

                     NĂM HỌC 2021-2022

Đơn vị tính: đồng

Lớp

Học phí

2021 – 2022

Nước uống

Vệ sinh phí

Tiền điện máy lạnh

Tổng thu 1 tháng học 2 buổi/ngày (không bán trú)

Ăn trưa (thu theo thực tế)

Tổ chức bán trú + đồ dùng

Tổng thu 1 tháng học 2 buổi/ngày (có bán trú)

1->5

2.100.000

40.000

50.000

 

2.190.000

814.000

500.000

3.504.000

6

2.750.000

50.000

50.000

100.000

2.950.000

660.000

400.000

4.010.000

7

2.850.000

50.000

50.000

100.000

3.050.000

660.000

400.000

4.110.000

8

2.950.000

50.000

50.000

100.000

3.150.000

660.000

400.000

4.210.000

9

3.050.000

50.000

50.000

100.000

3.250.000

660.000

400.000

4.310.000

10

3.500.000

50.000

50.000

100.000

3.700.000

726.000

400.000

4.826.000

11

3.700.000

50.000

50.000

100.000

3.900.000

726.000

400.000

5.026.000

12

4.000.000

50.000

50.000

100.000

4.200.000

726.000

400.000

5.326.000

 

  • Ăn sáng: 15.000 đ/bữa.
  • Ăn chiều: 30.000 đ/bữa (bao gồm tiền ăn và phí quản lý)

 CÁC KHOẢN THU 1 LẦN TRONG NĂM HỌC

Lớp

CSVC

Quỹ Đoàn – Đội + Phong trào

Nệm gối bán trú

Tổng cộng

GHI CHÚ

1->5

1.200.000

50.000

290.000

1.540.000

HS lớp 1, 6 và 10 phải mua nệm gối và sử dụng trong nhiều năm

6–> 12

1.300.000

100.000

360.000

1.760.000