Học Phí Trường THPT Dân lập Hermann Gmeiner

Giới thiệu trường THPT Dân lập Hermann Gmeiner

Trường được thành lập từ năm 1993, Trường THPT DL Hermann Gmeiner được công nhận là trường tiên tiến cấp Quận, cấp Thành Phố. Trong 14 năm qua, trường đã cố gắng tự nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi để làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục học sinh. Trường có tỷ lệ đậu tốt nghiệp cao. Với kết quả này đã làm cho nhiều bậc phụ huynh hài lòng và xã hội tin tưởng.

Học phí trường THPT Dân lập Hermann Gmeiner

Dưới đây là mức học phí năm học 2021 – 2022 của THPT Dân lập Hermann Gmeiner:

 

Tìm hiểu chung