Học phí hệ thống trườnng Quốc Tế Đài Bắc

Giới thiệu Trường Quốc Tế Đài Bắc (Taipei School in HCMC)

TSHCMC được thành lập vào ngày 27 tháng 10 năm 1997, phục vụ giảng dạy từ mẫu giáo đến trung học. Tính đến năm 2016, trường có khoảng 60 giáo viên, 450 học sinh quốc tịch Đài Loan và 60 học sinh quốc tịch khác. Có trụ sở tại quận 7, TPHCM.

Học phí Trường Quốc Tế Đài Bắc (Taipei School in HCMC)

Học phí: 122.000.000 – 253.500.000/năm.