Học Phí Trường Quốc Tế Hàn Quốc

Giới thiệu trường Quốc TếHàn Quốc

Trường Quốc tế Hàn Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh là một trường quốc tế của Hàn Quốc tại phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Trường tổ chức dạy học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông.

Trường được thành lập vào ngày 4 tháng 8 năm 1998.

Tính đến năm 2017, đây là trường quốc tế Hàn Quốc lớn nhất thế giới, tiếp theo là trường quốc tế Hàn Quốc Jakarta.

Học phí trường Quốc Tế Hàn Quốc

Học phí: 117.000.000 – 275.300.000/năm.

Tìm hiểu thêm