Học phí hệ thống trường Song Ngữ HORIZON

Giới thiệu hệ thống trường Song Ngữ Horizon

Là trường tiên phong đưa giáo dục song ngữ vào Việt Nam, Trường Song ngữ Quốc tế Horizon đã mở cơ sở K-12 đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2005 và cơ sở Hà Nội vào năm 2007. Trường Song ngữ Quốc tế Horizon tự tin rằng mình đã có được một vị trí xứng đáng trong giới uy tín quốc tế. các trường học ở Việt Nam.

Năm 2016, Trường Quốc tế Horizon chính thức được cấp phép giảng dạy theo Chương trình Giáo dục Quốc tế Cambridge, nhằm phục vụ nhu cầu giáo dục đa dạng của cộng đồng người Việt Nam và nước ngoài tại Hà Nội. Horizon có nhiều thành tích Olympic quốc gia và quốc tế, tự hào có hơn 500 học sinh tốt nghiệp được xếp vào các trường đại học công lập và quốc tế của Việt Nam và trên thế giới. Ngay từ đầu, Trường Song ngữ Quốc tế Horizon đã tạo ra một môi trường dạy và học chuyên nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ, lấy học sinh làm trung tâm để nuôi dưỡng tất cả các kỹ năng và khả năng của học sinh để theo đuổi mục tiêu của mình.

Học phí trường song ngữ HORIZON

Dưới đây là biểu phí của trường song ngữ HORIZON, mời các bậc phụ huynh tham khảo