Học Phí Trường Mầm Non Quốc Tế iBS

Giới thiệu trường mầm non Quốc Tế iBS

Chương trình Mầm non iBS là sự kết hợp quốc tế giữa chương trình đào tạo Fieldwork Education – Anh Quốc và Kỹ năng sống FasTracKids – Hoa Kỳ với phương châm khuyến khích trẻ tư duy để có cách học tập sáng tạo.

Trẻ được phát triển toàn diện 3 mục tiêu:

  • Phát triển kiến thức học thuật
  • Phát triển mục tiêu cá nhân
  • Phát triển về thể chất

Phương pháp giảng dạy tiên tiến phù hợp với các giai đoạn phát triển của trẻ từ 2 – 6 tuổi.

Học phí trường mầm non Quốc Tế iBS

Tìm hiểu chung