Học Phí Trường Quốc Tế Reigate Grammar (ISV)

Giới thiệu Trường Quốc Tế Reigate Grammar (ISV)

Từ năm học 2013 – 2014, trường đã chính thức tiếp nhận chương trình giảng dạy bậc mầm non và Tiểu học Quốc tế PYP (Primary Years Programme) của tổ chức IBO. Đến năm học 2014 – 2015, ISV tuyển sinh khối trung học cơ sở và tiếp nhận chương trình Trung học Quốc tế (IGCSE) của Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (CIE).

Hiện, trường là mái nhà chung của học sinh đến từ 22 quốc gia trên thế giới. Tầm nhìn của Trường ISV Hà Nội là trao quyền và truyền cảm hứng cho học sinh trở thành những người học tích cực, suốt đời bằng cách cung cấp một chương trình giáo dục đầy thách thức, phù hợp với xu hướng toàn cầu, đáp ứng nhu cầu của từng em. Cách tiếp cận toàn diện, cân bằng tại đây nuôi dưỡng tiềm năng và sự tìm tòi của mỗi học sinh.

Học phí Trường Quốc Tế Reigate Grammar (ISV)

Học phí Trường ISV Hà Nội

Thông tin về học phí của trường được thể hiện trong bảng dưới đây (đơn vị tính: VNĐ):

Khối lớp

Đóng cả năm

Đóng theo quý (thêm 4% tiền học phí)

Quý 1 (đóng 35%)

Quý 2 (đóng 25%)

Quý 3 (đóng 25%)

Quý 4 (đóng 15%)

Pre K và K1

213.898.960

77.859.221

56.613.730

55.613.730

33.368.238

K2

237.821.870

86.567.161

61.833.685

61.833.686

37.100.212

Lớp 1 – 5

397.606.440

144.728.744

103.377.674

103.377.604

62.026.605

Lớp 6 – 8

449.993.775

163.797.734

116.998.382

116.998.382

70.199.029

Lớp 9 – 10

513.127.230

186.778.312

133.413.080

133.413.080

80.047.848

Lớp 11 – 12

558.798.240

203.402.559

145.287.542

145.287.542

87.172.525

Tìm hiểu thêm