Học Phí Trường Mầm Non Quốc Tế Kindy City

Giới thiệu trường mầm non Quốc Tế Kindy City

Trường Mầm non Quốc tế KINDY CITY được cấp phép thành lập vào ngày 28 tháng 11 năm 2014, theo quyết định số 162/QĐ-UBND của UBND Quận 3, hoạt động dưới sự quản lý của Phòng Giáo Dục Quận 3, Sở Giáo Dục-Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trường chính thức Tuyển sinh từ ngày 20 tháng Giêng năm 2015 tại Cơ sở 68 Trần Quốc Tháo (tức 173 Võ Thị Sáu, Quận 3) với chương trình học tập, phát triển cho trẻ từ 3- 5 tuổi.

Học phí trường mầm non Quốc Tế Kindy City

Dưới đây là mức học phí của trường mầm non quốc tế Kindy City năm học 2020 – 2021:

 

Tìm hiểu chung