Học Phí Trường THCS – THPT Thái Bình

Giới thiệu trường THCS - THPT Thái Bình

Qua 25 năm xây dựng và phát triển, trường THCS-THPT Thái Bình đã trở thành một trường học tốt trong hệ thống giáo dục phổ thông của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong suốt thời gian đó, Trường THCS-THPT Thái Bình luôn theo đuổi tầm nhìn chiến lược, là trở thành một trường học xuất sắc, cung cấp cho các em học sinh một nền tảng học vấn và kĩ năng vững chắc.

Chương trình học của trường là sự kết hợp hài hòa giữa Chương trình Giáo dục phổ thông với các chuyên đề học tập kỹ năng sống, giúp các em sẵn sàng cho những bậc học cao hơn, đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất và năng lực của thời đại mới. Các thế hệ học sinh trong trường Thái Bình đã và đang sử dụng một cách hiệu quả hành trang nhà trường trang bị cho các em, đó là những:

  • Kỹ năng cứng (hard skills)
  • Kỹ năng mềm (soft skills)
  • Kỹ năng sống (living-skills).

Các em đã nhận thức được vị trí của mình trong thế giới tự nhiên và thế giới con người, đã nhận thức được những tương tác giữa bản thân và mọi người để triển khai mọi tiềm năng của bản thân một cách tốt nhất, đã cố gắng hoàn thiện mình và có ý thức xây dựng thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

Học phí trường THCS-THPT Thái Bình

Trường THPT dân lập Thanh Bình với mức học phí học 2 buổi 2.000.000đ/tháng. 

Tìm hiểu chung