Học Phí Trường TH – THCS – THPT Tân Phú

Giới thiệu trường TH - THCS - THPT Tân Phú

Trường TH, THCS và THPT Tân Phú có chất lượng giáo dục hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ lệ học sinh giỏi cấp Thành phố luôn ở top đầu của Thành phố, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT nhiều năm liền đạt 100%, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường Đại học nhiều năm liền đạt 98%.

Học phí trường TH - THCS - THPT Tân Phú

Tìm hiểu chung