Học Phí Trường Quốc Tế Đức (IGS)

Giới thiệu trường Quốc Tế Đức (IGS)

Trường Quốc tế Đức Thành phố Hồ Chí Minh (Deutsche Schule Ho Chi Minh City – International German School), gọi tắt là IGS, là một trường quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp chương trình giảng dạy dựa trên tiêu chuẩn của Đức cho các lớp EC-12. Họ dự định cung cấp chứng chỉ tốt nghiệp của Đức (từ năm 2020) và chương trình văn bằng IB nhiều ngôn ngữ (từ năm 2022).

Học phí trường Quốc Tế Đức (IGS)

Trường phổ thông Quốc tế Đức (IGS)

Năm học 2022-2023, cấp trung học từ lớp 7 đến lớp 9 có mức học phí là 426,5 triệu đồng/năm. So với năm 2021-2022, mức học phí này tăng thêm khoảng 12 triệu đồng.

Cũng trong năm học tới, học phí cho học sinh các lớp 1 đến lớp 4 là 333,5 triệu đồng/năm, lớp 5 đến lớp 6 là 356,5 triệu đồng/năm. Các mức phí này đều cao hơn năm học 2021-2022 khoảng 10 triệu đồng.

Tìm hiểu thêm