Học Phí Trường TH – THCS – THPT Anh Quốc

Giới thiệu trường TH - THCS - THPT Anh Quốc

Hệ thống Trường Song ngữ Quốc tế Học viện Anh Quốc là một thành viên của tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, là hệ thống trường liên cấp từ Mầm non lên Trung học phổ thông. Thành lập vào năm 2016, hiện UK Academy đang có 5 cơ sở ở Bình Thạnh-Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Huế, Hạ Long – Quảng Ninh, IEC Quảng Ngãi

Là một trong những hệ thống giáo dục lấy nhân bản làm triết lý, UK Academy cung cấp cho học sinh nền tảng phát triển toàn diện, từ học vấn, kỹ năng đến thể chất thông qua sự kết hợp của 9 chương trình: Chương trình Anh ngữ Quốc tế Cambrigde; Chương trình Dự bị Đại học Anh Quốc; Chương trình của Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam; Chương trình Giá trị sống-Kỹ năng sống; Chương trình Âm nhạc LCM; Chương trình Kiến tạo doanh nhân trẻ JA; Chương trình STEM Robotics kết hợp Chương trình Phát triển thể chất tối ưu và Chương trình Ngoại khoá.

Học phí trường TH - THCS - THPT Anh Quốc

Trường TH-THCS-THPT Anh Quốc có mức học phí 19,9 triệu đồng/tháng và phí bán trú 3 triệu đồng/tháng.

Tìm hiểu chung