Học phí trường THCS – THPT Duy Tân

Giới thiệu trường THCS - THPT Duy Tân

Trường THCS, THPT Duy Tân đã và đang quyết tâm nỗ lực xây dựng thành trường trọng điểm chất lượng cao của ngành giáo dục và đào tạo, luôn là ngôi trường tin cậy của phụ huynh và học sinh trong khu vực. 

Với một tập thể đoàn kết cùng chiến lược phát triển đúng đắn của mình, tin rằng Trường sẽ viết tiếp những trang sử đáng tự hào của mình trong sự nghiệp trồng người và hoàn thành trách nhiệm đối với xã hội.

 

Học phí trường THCS - THPT Duy Tân

1. Phí bán trú:

 • Lớp 6: 3.100.000 đồng/tháng
 • Lớp 7: 3.400.000 đồng/tháng
 • Lớp 8: 3.700.000 đồng/tháng
 • Lớp 9: 4.000.000 đồng/tháng
 • Lớp 10: 4.400.000 đồng/tháng
 • Lớp 11: 4.700.000 đồng/tháng
 • Lớp 12: 5.000.000 đồng/tháng

2. Phí ngoại trú:

 • Lớp 6: 3.700.000 đồng/tháng
 • Lớp 7: 4.000.000 đồng/tháng
 • Lớp 8: 4.300.000 đồng/tháng
 • Lớp 9: 4.600.000 đồng/tháng
 • Lớp 10: 5.200.000 đồng/tháng
 • Lớp 11: 5.500.000 đồng/tháng
 • Lớp 12: 5.800.000 đồng/tháng

 

 

Tìm hiểu thêm