Học phí trường THCS – THPT Bắc Sơn

Giới thiệu trường THCS - THPT Bắc Sơn

Trường Bắc Sơn tin tưởng rằng tất cả học sinh tốt nghiệp từ Trường Bắc Sơn hoàn toàn đủ tự tin về nền tảng kiến thức của mình để có thể theo kịp và đáp ứng được đòi hỏi ngày càng sâu rộng của thế giới.

Môi trường học tập tại trường sẽ giúp cho học sinh phát triển nhân cách và thói quen mà có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Ngoài ra, các em còn được rèn luyện cách tự lập và tác phong đạo đức để có thể hoà nhập với không chỉ môi trường học tập, bạn bè mà còn với cộng đồng ngoài xã hội. 

Học phí trường THCS - THPT Bắc Sơn

  • Nội trú: 2.400.000 đồng/tháng
  • Bán trú: 1.400.000 đồng/tháng
  • Học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng

 

Tìm hiểu thêm